Norsk Førstehjelp Service AS

Norsk Førstehjelp Service AS begynte med en manns brennende engasjement for å få førstehjelpskunnskap ut til vanlige folk.

over 10 år senere har Jan Roger Barth med seg et team av engasjerte instruktører som alle lever og ånder for akuttmedisin.

Vi brenner for å utstyre arbeidsplasser med hjertestartere og annet førstehjelpsutstyr, slik at de ansatte er godt rustet med utstyr og opplæring dersom uhellet skulle inntreffe. Vi holder kurs innen førstehjelp, akuttmedisin, HMS, industrivern, og klinisk og psykisk helse. Alle våre instruktører er utdannet ambulansepersonell som daglig jobber med akuttmedisin. Vi ønsker å bidra til at DU får en tryggere hverdag!

GOD KVALITET

Vår visjon er høy kvalitet i alle ledd. Når uhellet inntreffer er det ofte kvaliteten på utstyret og opplæringen som vil være avgjørende for om hendelsen får et godt utfall. Våre anbefalte hjertestartere har økende strømstyrke og er kompatible med utstyret i ambulansen. Dette vil som regel gi det aller beste resultatet ved hjertesvikt. Vi tilbyr også høy kvalitet på alt av førstehjelpsutstyr og er stolte over den kvaliteten vi leverer i form av service og oppfølging. Når det kommer til din helse så er kun det beste godt nok!

FORNØYDE KUNDER