HMS kurs 40 timer

HMS kurs 40 timer

Arbeidsmiljøloven

HMS kurs 40 timer er for virksomheter og bransjer hvor det kreves opplæringstid på 40 timer.  Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver sørger for at verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) gjennomgår og kan dokumentere HMS-opplæring. Det vil gies grundig innføring i de viktigste temaene innenfor HMS-arbeid, slik at man etter endt kurs kan delta aktivt og bidra i HMS-arbeidet på en god måte.Arbeidsmiljøloven om hms

Emner på kurset:

 • Arbeidsmiljøloven
 • HMS-Forskriften
 • Verneombuds plikter og oppgaver
 • Gjennomgang av utførelse av arbeid og risikovurdering
 • Arbeidsmiljøutvalg
 • Målrettet HMS-arbeid
 • psykososialt arbeidsmiljø
 • Fysisk / kjemisk arbeidsmiljø
 • Vernerunder, kartlegging og oppfølging
 • Ulykker og ulykkesforebyggende arbeid
 • Internkontroll
 • Gruppeoppgaver / case løsning

Hvem er kurset for?

Kurset er for verneombud, hovedverneombud, ledere, medlemmer av arbeidsmiljøutvalget (AMU) og andre ansatte innenfor HMS og HR.

Pris

Kr: 7490,- per deltaker for alle dagene, inkludert kursmateriell, lunsj og kompetansebevis.

Krav til forkunnskaper

Det stilles ingen krav til forkunnskaper for å delta på dette kurset. Kurset er tilpasset de med lite eller ingen HMS-kunnskaper, men tar også sikte på å gi påfyll til kursdeltakere som allerede er kjent med stoffet. På klasseromskurset vil deltakerne få utdelt et kurskompendium med nyttige ressurser for bruk både under og etter kurset.

Norsk Førstehjelp Service AS

Norsk Førstehjelp Service har lang erfaring med å holde ulike kurs og alle våre instruktører er sertifisert ambulansepersonell i aktiv tjeneste. Vi velger ambulansepersonell nettopp fordi de sitter på en utrolig god kompetanse samtidig som de aktivt utfører førstehjelp daglig som også gir kursdeltakerne en ypperlig mulighet til å kunne få svar på de spørsmålene som måtte komme.

HMS kurs 40 timer

Om hms kurs 40 timer

Kurset vil bli holdt over 4-5 dager avhengig av hvor mange deltakere og hva som er mest hensiktsmessig i forhold til deres behov.

Vi holder kurs på etterspørsel og har mulighet til å sette opp kurs i hele Norge.

Kurset kan også bestilles på engelsk.

Ta kontakt for mer informasjon eller bestilling.

Tore Versvik

47 62 61 61

tore@norskforstehjelpservice.no